خار

در این قسمت انواع خار صنعتی معرفی و عرضه میگردد.

خار هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.